Botox / Vistabel mot svette

Er en effektiv behandlingsmetode mot overdreven svette (hyperhidrose). Behandlingen har langvarig effekt.

Overdrevet svetting blir kalt hyperhidrose. Svetting er naturens måte å regulere kroppstemperaturen på,
men personer som lider av hyperhidrose produserer mye mer svette enn det som er nødvendig.


Botox mot svette

Stor grad av svetting kan føre til psykososiale problemer og ikke sjelden sosial isolasjon. For enkelte kan svettingen rett og slett nødvendiggjøre bytte av yrke. Når pasientens hud er fuktig utover det normale, er det økt fare for infeksjon med sopp og bakterier.

Det er store variasjoner i pasientenes toleranse for økt svetting. I praksis blir det pasientens subjektive plager som avgjør om det skal startes behandling.

Behandlingen

Botox injiseres via en sprøyte i armhulen. Man må regne med et stikk for annenhver centimeter med hud. Alle som behandles får god bedøvelse dersom de ønsker det. Man kan gjenoppta arbeid og andre gjøremål etter behandlingen.

Varighet av behandlingen

Effekten av behandlingen inntrer etter 4-10 dager og varer i 6-12 måneder. Når effekten går ut, kan man avgjøre om man ønsker å gjenta behandlingen.

Registrert legemiddel

Botox er et registrert legemiddel som inneholder botulinum-toxin Type A. Dette toxinet kommer fra Clostridium botulinum-bakterien.

Botoxen blokkerer nerveimpulser til svettekjertlene og hindrer at disse skiller ut svette. Middelet virker på injeksjonsområdet og ikke andre steder på kroppen.

Dette legemiddelet brukes ofte i tillegg til plastikkirurgiske inngrep og andre kosmetiske behandlinger for å få best mulig resultat. De vanligste kombinasjonene er med fillere som Restylane og Juvéderm, hudprogram (rynkekremer) og laserbehandling.

Hvem skal ikke behandles?

Gravide, ammende og de med spesielle nevrologiske sykdommer skal ikke ha denne behandlingen.

 

FØLG OSS GJERNE PÅ NY FACEBOOK-SIDE:  facebook.com/strommenlaser/

banner-forside FB